พุธ 20 พฤศจิกายน 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


น้ำดื่มสะอาดไม่ต้องแคปซีล

น้ำดื่มสะอาดไม่ต้องแคปซีล ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยสะสมตามท่อระบายน้ำ หนึ่งในสาเหตุการตายของสัตว์ทะเล

สำหรับเรื่องความสะอาดและปลอดภัยนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยืนยันว่า การใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ไม่ได้เป็นข้อบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท แต่ผู้ผลิตต้องขออนุญาตผลิต และแสดงฉลากให้ถูกต้อง โดยน้ำดื่มที่สะอาดต้องเป็นน้ำที่ผ่านมาตรฐาน

และโดยทั่วไปน้ำดื่มบรรจุขวดจะมีวงแหวนเล็กๆ ด้านล่างฝาติดผนึกอยู่กับฝาขวดอยู่แล้ว หากยังไม่เปิดขวดวงแหวนนั้นจะไม่ขาดจากกัน ผู้บริโภคสามารถสังเกตรอยเชื่อมต่อกันเป็นช่วงๆ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าขวดน้ำดื่มยังไม่มีการเปิดก่อนถึงมือผู้บริโภค


https://goo.gl/9PmZv6

 

alt

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน)

อบต.วังจันทร์ จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพจากต้นหน่อกะลา

alt

       นายเทียว วีสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจในชุมชน : กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกและประกอบอาหารจากพืชสมุนไพร (ต้นหน่อกะลา) เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะด้านอาชีพให้แก่ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เด็ก/เยาวชน และประชาชนในตำบลวังจันทร์ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี คุณเบญจมาพร อินทร์จักร์ ให้เกียรติเป็นวิทยา ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ศพด.บ้านซ่อง และ ศพด.บ้านหนองมะกอก จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๖๑

คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะกอก ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื่อให้เด็กนักเรียนทราบถึงความสำคัญและได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยมี นายเทียว วีสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ร่วมงานด้วย ณ วัดวังจันต์ และวัดหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษี ปี 2560

alt

alt

Attachments:
Download this file (จดหมายข่าว.pdf)จดหมายข่าว.pdf[ ]244 Kb

บทความ อื่นๆ ...

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ









พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐ











แลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ





พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์



พยากรณ์อากาศวันนี้



QR Code
อบต.วังจันทร์

แผนที่ท่องเที่ยวไทย