ศุกร์ 12 สิงหาคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในประเทศเพื่อบ้านของประเทศไทย

เนื่องจากพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในประเทศเพื่อบ้านของประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอ๊ณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ซึ่งพื้นที่การระบาดใกล้กับชายแดนประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น

 

อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีการระบาดของโรคดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เลี้ยงสุกรและประชาชนทราบดังนี้

 

-โรคอหิวาต์แอฟริกาคนสุกร เป็นโรคไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่เป็นอันตรายต่อสุกรเนื่องจากเป็นโรคแล้วตายไม่มีทางรักษา

 

-สุกรติดโรคได้จากการสัมผัสหรือไม่รับเชื้อโดยตรงจากสุกรป่วย ติดต่อโดยอ้อม เมื่อสุกรได้รับเชื้อจะมีระยะฟักตัวนาน ๕ - ๑๕ วัน สุกรจะมีไข้สูง นอนสุมร่วมกับท้องเสียเป็นเลือด ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง มีอาการ ไอ แท้ง และขาหลังไม่มีแรง โดยสุกรจะมีอัตราการตายร้อยละ ๑๐๐ เมื่อแสดงอาการ

 

และขอความร่วมมือประชาชนแจ้งสุกร มีอาการตายเฉียบพลันมีไข้สูง นอนสุมกัน ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง ขาหลัง มีอาการทางระบบอื่น เช่น ทางเดินหายใจ เช่นไอ ทางเดินอาหาร ถ่ายเป็นเลือด แท้ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีโทร ๐๓๒-๔๒๕๔๙๖ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ ๐๖๓-๒๕๕-๖๘๘๘ โดยทันที

 

alt

 

๑ มกราคม ๒๕๖๓ งดการให้บริการถุงพลาสติกทั่วประเทศ

ยืดอก พกถุง!! ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ ทั่วประเทศ งดการให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างร้านแต่ละแห่งทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะถุงพลาสติก

#ทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติก #1มกราคม2563เตรียมถุงผ้าให้พร้อม

 

alt

ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้"

alt

ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" โดยรวบรวมกล่องยูเอชทีเพื่อส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยสามารถรวบรวมและนำกล่องเครื่องดื่มยูเอสทีได้ที่ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีจัง โทร ๐๓๒-๔๒๕๐๒๘

มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕

alt

มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ใน ๓ มาตรการหลัก คือ

๑.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ ประสานข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษ และ Gistda จัดทำแผนเผชิญเหตุ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง เกิดเหตุ ตามกลไกพระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๕๐ บังคับใช้กฎหมาย และเพิ่มความเข้มข้นในการแก้ไขปัญหาตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" แจ้งเตือนแนะนำข้อปฏิบัติตนแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมใส่หน้ากากอนามัย กำหนดสถานที่พักชั่วคราว หรือ Safety Zone ระบบแจ้งเตือนสถานการณ์และบริการสาธารณสุข พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อถอดบทเรียนเมื่อสถานการณ์สิ้นสุดลง

๒.มาตรการและการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง เข้มงวดตรวจจับรถควันดำ เร่งระบายการจราจรไม่ให้ติดขัด ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ตรวจสภาพ/บำรุงรักษายานพาหนะขนส่งสาธารณะ ทำความสะอาดพื้นผิวถนน รวมทั้งควบคุมการเผาในที่โล่ง/พื้นที่เกษตรอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงาน ป้องกันและลดปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง

๓.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ขยายเครือข่ายแจ้งเตือน สร้างการรับรู้ถึงข้อมูลและสถานการณ์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน จัดระเบียบการเผาตามลักษณะพื้นที่ แบ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องตามหลักวิชาการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมความตระหนัก และปรับพฤติกรรมประชาชน ในการลดการเผาในที่โล่ง พื้นที่การเกษตร และการเผาขยะในชุมชนหรือเมือง

 

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย