พุธ 3 มิถุนายน 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


การรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" โรงเรียนบ้านซ่อง

alt

นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ออกให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนจัดการขยะอย่างถูกวิธี ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อง เมือวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

alt

alt

alt

alt

alt

"แยกก่อนทิ้ง" เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เชิญชวนชาววังจันทร์ ร่วมแยกขยะก่องทิ้ง และใช้หลัก 3 
-ใช้น้อย
-ใช้ซ้ำ
-นำกลับมาใช้ใหม่
ช่วยกัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อโลกที่ดีกว่า

alt

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

alt

   เนื่องจากขณะนี้เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมาก เช่น กรณีร้องเรียนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสร้างอาคารชุดแต่ไม่สามารถก่อสร้างและส่งมอบได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งมีผู้เสียหายจำนวนมากและมีมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสื้นกว่า ๒๐ ล้านบาท คณะกรรมการคุ้มคองผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดกรณีลักษณะเดียวกัน และขอประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนหลงเชื่อเข้าทำสัญญากับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ดำเนินธุรกิจโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย

สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.......

สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.......

(ร่างคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) สรุปได้ดังนี้

alt

alt

alt

alt

พิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

alt

นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ พร้อม สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ ๙) โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.วังจันทร์

แผนที่ท่องเที่ยวไทย