ศุกร์ 12 สิงหาคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


รู้ทัน "โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019"

รู้ทัน "โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019"

อาการของโรค
-มีอาการคล้ายไข้หวัด ไอ จาม เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้สูง
-หายใจลำบาก เหนื่อย หอบ
-แน่นหน้าอก ปวดเมื่อยตามร่างกาย
-ท้องเสีย
-อาจมีอาการปอดอักเสบ และมีน้ำในปอด

วิธีการป้องกัน
-ล้างมือให้สะอากทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่
-ใช้ช้อนกลางและต้องกินอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น
-สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง
-ปิด ปาก และจมูก เวลา ไอ จาม

เบื้องต้น หากท่านมีอาการไข้สูง น้ำมูกไหล ไอ จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบไปพบแพทย์

alt

alt

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT PLACE RECYCLING สายบ้านซ่อง - ทุ่งเคล็ด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

โดยวิธี PAVEMENT PLACE RECYCLING

สายบ้านซ่อง - ทุ่งเคล็ด

alt

alt

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งสะเดา ช่วงที่ ๒ บ้านโป่งตาเพชร หมู่ที่ ๔

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งสะเดา ช่วงที่ ๒ บ้านโป่งตาเพชร หมู่ที่ ๔

alt

alt

 

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลวังจันทร์ ประจำปี 2563

คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยโรคไข้หวัดใหญ่

คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยโรคไข้หวัดใหญ่

alt

alt

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย