พุธ 3 มิถุนายน 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


บทความ อ. ๔๓/๒๕๖๒ น้ำตาล เดอะซีรีส์

บทความ อ. ๔๓/๒๕๖๒ น้ำตาล เดอะซีรีส์

บทความ ๔๒/๒๕๖๒ เรื่องหมูๆ

บทความ ๔๒/๒๕๖๒ เรื่องหมูๆ

Attachments:
Download this file (เรื่องหมูๆ.pdf)เรื่องหมูๆ.pdf[ ]34 Kb

บทความ ๔๑/๒๕๖๒ ขอตรวจสอบการใช้เงินหน่อย

บทความ ๔๑/๒๕๖๒ ขอตรวจสอบการใช้เงินหน่อย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (1-คำแถลง.pdf)1-คำแถลง.pdf[ ]44 Kb
Download this file (10.-รายงานรายละเอียดประมาณการายรับ-2-แผ่น.pdf)10.-รายงานรายละเอียดประมาณการายรับ-2-แผ่น.pdf[ ]142 Kb
Download this file (11.รายงานประมาณการรายจ่าย-51-แผ่น.pdf)11.รายงานประมาณการรายจ่าย-51-แผ่น.pdf[ ]417 Kb
Download this file (12.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป-60-แผ่น.pdf)12.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป-60-แผ่น.pdf[ ]291 Kb
Download this file (13.-ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย-30-แผ่น.pdf)13.-ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย-30-แผ่น.pdf[ ]247 Kb
Download this file (2.-คำแถลงงบประมาณ.pdf)2.-คำแถลงงบประมาณ.pdf[ ]120 Kb
Download this file (3.-คำแถลงงบประมาณรายรับ.pdf)3.-คำแถลงงบประมาณรายรับ.pdf[ ]116 Kb
Download this file (4.-คำแถลงงบประมาณรายจ่าย.pdf)4.-คำแถลงงบประมาณรายจ่าย.pdf[ ]66 Kb
Download this file (5.-บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf)5.-บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf[ ]66 Kb
Download this file (6.-บันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามด้าน.pdf)6.-บันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามด้าน.pdf[ ]111 Kb
Download this file (7.บันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่ตามแผนงาน.pdf)7.บันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่ตามแผนงาน.pdf[ ]131 Kb
Download this file (8.-บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียด-นายอำเภอ-ลงนาม.pdf)8.-บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียด-นายอำเภอ-ลงนาม.pdf[ ]130 Kb
Download this file (9.-รายงานประมาณการรายรับ.pdf)9.-รายงานประมาณการรายรับ.pdf[ ]153 Kb
Download this file (ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.วังจันทร์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563.pdf)ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.วังจันทร์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563.pdf[ ]355 Kb

พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 

alt

alt

เนื่องจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกได้รายงานพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งพื้นที่การระบาดใกล้กับชายแดนประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น

อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีการระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและปฏิบัติงานควบคุมโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงมีประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในสัตว์ซากสัตว์ชนิดสุกรหรือหมูป่าในเขตอำเภอแก่งกระจาน

และขอความร่วมมือประชาชนแจ้งสุกร มีอาการตายเฉียบพลันมีไข้สูง นอนสุมกัน ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง ขาหลัง มีอาการทางระบบอื่น เช่น ทางเดินหายใจ เช่นไอ ทางเดินอาหาร ถ่ายเป็นเลือด แท้ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีโทร ๐๓๒-๔๒๕๔๙๖ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ ๐๖๓-๒๕๕-๖๘๘๘ โดยทันที

 

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.วังจันทร์

แผนที่ท่องเที่ยวไทย