พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งสะเดา ช่วงที่ ๒ บ้านโป่งตาเพชร หมู่ที่ ๔

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งสะเดา ช่วงที่ ๒ บ้านโป่งตาเพชร หมู่ที่ ๔

alt

alt

 

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลวังจันทร์ ประจำปี 2563

คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยโรคไข้หวัดใหญ่

คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยโรคไข้หวัดใหญ่

alt

alt

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในประเทศเพื่อบ้านของประเทศไทย

เนื่องจากพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในประเทศเพื่อบ้านของประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอ๊ณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ซึ่งพื้นที่การระบาดใกล้กับชายแดนประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น

 

อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีการระบาดของโรคดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เลี้ยงสุกรและประชาชนทราบดังนี้

 

-โรคอหิวาต์แอฟริกาคนสุกร เป็นโรคไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่เป็นอันตรายต่อสุกรเนื่องจากเป็นโรคแล้วตายไม่มีทางรักษา

 

-สุกรติดโรคได้จากการสัมผัสหรือไม่รับเชื้อโดยตรงจากสุกรป่วย ติดต่อโดยอ้อม เมื่อสุกรได้รับเชื้อจะมีระยะฟักตัวนาน ๕ - ๑๕ วัน สุกรจะมีไข้สูง นอนสุมร่วมกับท้องเสียเป็นเลือด ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง มีอาการ ไอ แท้ง และขาหลังไม่มีแรง โดยสุกรจะมีอัตราการตายร้อยละ ๑๐๐ เมื่อแสดงอาการ

 

และขอความร่วมมือประชาชนแจ้งสุกร มีอาการตายเฉียบพลันมีไข้สูง นอนสุมกัน ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง ขาหลัง มีอาการทางระบบอื่น เช่น ทางเดินหายใจ เช่นไอ ทางเดินอาหาร ถ่ายเป็นเลือด แท้ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีโทร ๐๓๒-๔๒๕๔๙๖ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ ๐๖๓-๒๕๕-๖๘๘๘ โดยทันที

 

alt

 

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์


สุรวัฒน์  อยู่เป็นสุข
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.วังจันทร์
โทร. 032-465110 ต่อ 20

สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย