พุธ 20 พฤศจิกายน 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


แผนการดำเนินงานประจำปี 2562

alt

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562

การรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" โรงเรียนบ้านซ่อง

alt

นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ออกให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนจัดการขยะอย่างถูกวิธี ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อง เมือวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

alt

alt

alt

alt

alt

"แยกก่อนทิ้ง" เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เชิญชวนชาววังจันทร์ ร่วมแยกขยะก่องทิ้ง และใช้หลัก 3 
-ใช้น้อย
-ใช้ซ้ำ
-นำกลับมาใช้ใหม่
ช่วยกัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อโลกที่ดีกว่า

alt

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

alt

   เนื่องจากขณะนี้เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมาก เช่น กรณีร้องเรียนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสร้างอาคารชุดแต่ไม่สามารถก่อสร้างและส่งมอบได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งมีผู้เสียหายจำนวนมากและมีมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสื้นกว่า ๒๐ ล้านบาท คณะกรรมการคุ้มคองผู้บริโภคจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดกรณีลักษณะเดียวกัน และขอประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนหลงเชื่อเข้าทำสัญญากับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ดำเนินธุรกิจโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย

สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.......

สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.......

(ร่างคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) สรุปได้ดังนี้

alt

alt

alt

alt

บทความ อื่นๆ ...

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.วังจันทร์

แผนที่ท่องเที่ยวไทย