พุธ 3 มิถุนายน 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


ประกาศแล้ว! พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับใหม่ ไฟเขียว “กัญชา-กระท่อม” เพื่อการแพทย์ แต่ลอบเสพ-ขาย คุกเหมือนเดิม

alt

พบสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) เปิดช่องให้นำยาเสพติดประเภท ๕ “กัญชา-กระท่อม” ไปใช้ทางการแพทย์ ครอบคลุมถึงยาแผนโบราณและยาสมุนไพร แต่ระยะ ๕ ปีแรกได้เฉพาะหน่วยงานรัฐ หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นเท่านั้น แต่ผู้ลักลอบครอบครองและจำหน่ายรับโทษเหมือนเดิม ส่วนผู้เสพถ้าไม่ใช่รักษาโรค คุก ๑ ปี ปรับ ๒ หมื่น ถ้าเป็นกระท่อมปรับ ๒ พัน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/019/T_0001.PDF

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

alt

alt

นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และพิจารณาอนุมัติโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทรื อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

alt

alt

นายสุรวัฒน์ อยู่เป็นสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแผนการดูแลรายบุคคลและค่าบริการเหมาจ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ สปสช.ตำบลวังจันทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

alt

alt

alt

นายสุรวัฒน์ อยู่เป็นสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ และโครงการสุขภาพ ชีวีสดใส สูงวัยอายุยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

การปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

การปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.วังจันทร์

แผนที่ท่องเที่ยวไทย