พุธ 3 มิถุนายน 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาฯ

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.4

สอบราคาก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 หนองจิก

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5


ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
เรื่อง การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
-----------------------------

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ใช้แบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ (รายละเอียดปริมาณงานตามที่ อบต.วังจันทร์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,170,000 บาท (-สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)
Attachments:
Download this file (ม.5.pdf)ม.5.pdf[ ]53 Kb

ประชาสัมพันธ์ OTOP ตำบลวังจันทร์

ประชาสัมพันธ์ OTOP ตำบลวังจันทร์

alt  alt    alt  altalt  alt 

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.วังจันทร์

แผนที่ท่องเที่ยวไทย