จันทร์ 25 กันยายน 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

รายงานการติดตามประเมิน​ผล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) nayanawut 37
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร ์ อบต.วังจันทร์ 346
3 รายงานผลการปฏิบัติงานของนายก อบต.วังจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.วังจันทร์ 60
4 รายงานการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ อบต.วังจันทร์ 183
5 รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) nayanawut 137
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.วังจันทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.วังจันทร์ 179
7 รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) nayanawut 225
8 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.วังจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.วังจันทร์ 257
9 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) nayanawut 269
10 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.วังจันทร์ 350

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย