พุธ 3 มิถุนายน 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

บริการประชาชน อบต.วังจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ๒๕๔๐ ๑๐-๐๘-๖๑ nayanawut 65
2 โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกล้วน้ำ nayanawut 69
3 ธนาคารน้ำใต้ดินคืออะไร? nayanawut 5709
4 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายของ อปท ต้นแบบ 12 แห่ง nayanawut 61
5 คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ของ อปท nayanawut 49
6 บทความเผยแพร่ความรู้ 2 nayanawut 135
7 บทความเผยแพร่ความรู้ nayanawut 146
8 สถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน / ชุมชน ตำบลวังจันทร์ nayanawut 23
9 วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประทุมมาส อุทัยน้อย 56
10 ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กนกวรรณ แก้ววงศ์ 161
11 ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กนกวรรณ แก้ววงศ์ 178
12 ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่รับเบี้ยผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กนกวรรณ แก้ววงศ์ 174

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.วังจันทร์

แผนที่ท่องเที่ยวไทย