พุธ 4 สิงหาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สภาพทั่วไป 5298
2 สภาพทางเศรษฐกิจ 1430
3 สภาพทางสังคม 1555
4 การบริการพื้นฐาน 1539
5 ข้อมูลอื่นๆ 3239
6 แผนที่ตำบลวังจันทร์ 4639
7 โครงสร้างบุคลากร 403
8 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 150

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย