จันทร์ 29 พฤษภาคม 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการประชุม ศพอส. ครั้งที่ 1- 2565 nayanawut 9
2 การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 nayanawut 8
3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่ว ระดับปฏิบัติการ nayanawut 12
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ nayanawut 12
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) nayanawut 21
6 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 nayanawut 46
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ nayanawut 14
8 "พบปัญหาแจ้งได้ผ่านแอพพลิเคชั่น Line ไม่ยุ่งยาก" nayanawut 43
9 "ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส" nayanawut 19
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 nayanawut 18
11 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 nayanawut 381
12 การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.วังจันทร์ nayanawut 99
13 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 88
14 โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์ ในปีงบประมาณ 2565 nayanawut 94
15 โครงการรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมการบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 nayanawut 96
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) nayanawut 211
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน nayanawut 105
18 คำแถลงนโยบายของอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 191
19 การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 nayanawut 201
20 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน อบต.วังจันทร์ 117
21 เพชรบุรีเมืองสร้างอาหารโลก ประจำปี 2564 nayanawut 93
22 สินค้าที่น่าสนใจภายในตำบลวังจันทร์ nayanawut 91
23 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน. nayanawut 224
24 รายงานงบทดลอง ของ ศพด.หนองมะกอก ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 453
25 รายงานงบทดลอง ของ ศพด.บ้านซ่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 183
26 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน nayanawut 80
27 โครงการรณรงค์ การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 92
28 รายงานผลการใช้ข้อมูลด้านพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อบต.วังจันทร์ 129
29 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูก nayanawut 236
30 แม่ที่ดีเป็นยังไง ? nayanawut 217

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย