ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 "พบปัญหาแจ้งได้ผ่านแอพพลิเคชั่น Line ไม่ยุ่งยาก" nayanawut 2
2 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 nayanawut 353
3 การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.วังจันทร์ nayanawut 63
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 66
5 โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์ ในปีงบประมาณ 2565 nayanawut 71
6 โครงการรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมการบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 nayanawut 77
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) nayanawut 96
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน nayanawut 76
9 คำแถลงนโยบายของอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 161
10 การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 nayanawut 164
11 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน อบต.วังจันทร์ 89
12 เพชรบุรีเมืองสร้างอาหารโลก ประจำปี 2564 nayanawut 70
13 สินค้าที่น่าสนใจภายในตำบลวังจันทร์ nayanawut 71
14 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน. nayanawut 188
15 รายงานงบทดลอง ของ ศพด.หนองมะกอก ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 217
16 รายงานงบทดลอง ของ ศพด.บ้านซ่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 157
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน nayanawut 58
18 โครงการรณรงค์ การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 73
19 รายงานผลการใช้ข้อมูลด้านพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อบต.วังจันทร์ 98
20 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูก nayanawut 197
21 แม่ที่ดีเป็นยังไง ? nayanawut 190
22 การสื่อสารและวิธีสร้างสุขในครอบครัว nayanawut 199
23 ความรักและชีวิตคู่ nayanawut 200
24 ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 74
25 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย 2564 nayanawut 765
26 การขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ nayanawut 265
27 รายงานฐานข้อูมลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลวังจันทร์ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 112
28 ฐานข้อูมลผู้สูงอายุตำบลวังจันทร์ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 86
29 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2564 nayanawut 160
30 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ การบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 290

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย