พุธ 20 พฤศจิกายน 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" nayanawut 2
2 มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ nayanawut 2
3 ประโยชน์ของไอโอดีน nayanawut 2
4 พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ nayanawut 15
5 ประกาศแล้ว! พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับใหม่ ไฟเขียว “กัญชา-กระท่อม” เพื่อการแพทย์ แต่ลอบเสพ-ขาย คุกเหมือนเดิม nayanawut 3
6 ควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งตาเพชร ตำบลวังจันทร์ nayanawut 24
7 ระวังป้องกันโรคมือเท้าปาก nayanawut 4
8 ธรรมาภิบาล nayanawut 33
9 ศูนย์ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) nayanawut 14
10 "โรคไข้เลือดออก" ภัยร้ายใกล้ตัว nayanawut 10
11 แบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) nayanawut 23
12 ใส่ใจดูแลผู้สูงวัยป่วยติดบ้านติดเตียง nayanawut 15
13 เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำตัว ได้ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อ nayanawut 16
14 สายด่วน สปสช. nayanawut 17
15 ตารางการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ 2562 nayanawut 13
16 "แยกก่อนทิ้ง" เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า nayanawut 68
17 การรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" โรงเรียนบ้านซ่อง nayanawut 67
18 ขยะมีค่า ยิ่งแยก ยิ่งได้!! nayanawut 45
19 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ nayanawut 42
20 สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ....... nayanawut 75
21 แชร์ลูกโซ่ nayanawut 78
22 คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน nayanawut 376
23 กิจกรรม Big Cleaning Day nayanawut 374
24 โรคมือ เท้า ปาก nayanawut 177
25 หลัก 5 ป.ปราบยุงลาย nayanawut 18
26 น้ำดื่มสะอาดไม่ต้องแคปซีล nayanawut 84
27 ผลการตรวจสอบแหล่งน้ำธรรมชาติและรางระบายน้ำเสียในเขตรับผิดชอบตำบลวังจันทร์ nayanawut 11
28 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ๒๕๖๑ nayanawut 70
29 อบต.วังจันทร์ จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพจากต้นหน่อกะลา nayanawut 142
30 แยกขยะใหถูกที่ nayanawut 59

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.วังจันทร์

แผนที่ท่องเที่ยวไทย