พุธ 20 พฤศจิกายน 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

General facts about Joomla!
กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่องสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีต สายบ้านซ่อง - บ้านทุ่งเคล็ด nayanawut 48
2 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซ่อง-ทุ่งเคล็ด หมู่ที่ ๓ บ้านวังจันทร์ - หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งเคล็ด nayanawut 10
3 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ nayanawut 20
4 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 อบต.วังจันทร์ 43
5 สอบราคาก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง AC หมู่ที่ 6 อบต.วังจันทร์ 167
6 โครงการซ่อมถนนผิวคสล ด้วยเสริมผิวลาดยาง ม.4 ม5 อบต.วังจันทร์ 161
7 ประมูลจ้าง คสล. หมู่ที่ ๖ สายเทพิน กนกวรรณ แก้ววงศ์ 190
8 สอบราคาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา กนกวรรณ แก้ววงศ์ 192
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 อบต.วังจันทร์ 104
10 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก อุษา ปัถวี 339
11 โครงการก่อสร้างระบบประปา อุษา ปัถวี 244
12 สอบราคา อุษา ปัถวี 392
13 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 อบต.วังจันทร์ 337
14 สอบราคาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ป้อมตำรวจบ้านดิน อบต.วังจันทร์ 393
15 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาฯ อบต.วังจันทร์ 420
16 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.4 อบต.วังจันทร์ 392
17 สอบราคาก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 หนองจิก อบต.วังจันทร์ 390
18 ประกาศสอบราคา อุษา ปัถวี 233
19 ประกาศสอบราคา อุษา ปัถวี 318
20 ประกาศสอบราคา อุษา ปัถวี 225
21 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) อบต.วังจันทร์ 859
22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 6 อบต.วังจันทร์ 415
23 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5 อบต.วังจันทร์ 538
24 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 อบต.วังจันทร์ 729
25 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 อบต.วังจันทร์ 249
26 สอบราคาซื้อ อุษา ปัถวี 381
27 ประกาศสอบราคา จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน อุษา ปัถวี 512
28 ประกาศสอบราคา ถนน คสล.ม.8 อุษา ปัถวี 429
29 ประกาศสอบราคา ถนนน้ำล้น ม.7 อุษา ปัถวี 386
30 ประกาศสอบราคา อุษา ปัถวี 346

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.วังจันทร์

แผนที่ท่องเที่ยวไทย