อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

General facts about Joomla!
กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT PLACE RECYCLING สายบ้านซ่อง - ทุ่งเคล็ด nayanawut 9
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งสะเดา ช่วงที่ ๒ บ้านโป่งตาเพชร หมู่ที่ ๔ nayanawut 2
3 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่องสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีต สายบ้านซ่อง - บ้านทุ่งเคล็ด nayanawut 49
4 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซ่อง-ทุ่งเคล็ด หมู่ที่ ๓ บ้านวังจันทร์ - หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งเคล็ด nayanawut 10
5 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ nayanawut 25
6 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 อบต.วังจันทร์ 44
7 สอบราคาก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง AC หมู่ที่ 6 อบต.วังจันทร์ 167
8 โครงการซ่อมถนนผิวคสล ด้วยเสริมผิวลาดยาง ม.4 ม5 อบต.วังจันทร์ 165
9 ประมูลจ้าง คสล. หมู่ที่ ๖ สายเทพิน กนกวรรณ แก้ววงศ์ 191
10 สอบราคาโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา กนกวรรณ แก้ววงศ์ 193
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 อบต.วังจันทร์ 105
12 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก อุษา ปัถวี 340
13 โครงการก่อสร้างระบบประปา อุษา ปัถวี 244
14 สอบราคา อุษา ปัถวี 394
15 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 อบต.วังจันทร์ 338
16 สอบราคาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ป้อมตำรวจบ้านดิน อบต.วังจันทร์ 396
17 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาฯ อบต.วังจันทร์ 427
18 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.4 อบต.วังจันทร์ 393
19 สอบราคาก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 หนองจิก อบต.วังจันทร์ 392
20 ประกาศสอบราคา อุษา ปัถวี 233
21 ประกาศสอบราคา อุษา ปัถวี 320
22 ประกาศสอบราคา อุษา ปัถวี 226
23 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) อบต.วังจันทร์ 894
24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 6 อบต.วังจันทร์ 416
25 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5 อบต.วังจันทร์ 572
26 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 อบต.วังจันทร์ 730
27 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 อบต.วังจันทร์ 249
28 สอบราคาซื้อ อุษา ปัถวี 384
29 ประกาศสอบราคา จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน อุษา ปัถวี 513
30 ประกาศสอบราคา ถนน คสล.ม.8 อุษา ปัถวี 441

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.วังจันทร์

แผนที่ท่องเที่ยวไทย