อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม




พิชชาภา  เฉลิมวงศ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



ฉวีวรรณ  มีแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
 

ไพโรจน์  อยู่คง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

- ว่าง -
พนักงานประจำรถขยะ
 

ศราวุธ  โล๊ะหนองริ้น
พนักงานประจำรถขยะ


จิดาภา  วรรณขำ
พนักงานจ้างทั่วไป


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ









พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


หน่วยงานภาครัฐ











แลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ





พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์



พยากรณ์อากาศวันนี้



QR Code
อบต.วังจันทร์

แผนที่ท่องเที่ยวไทย