พุธ 4 สิงหาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.วังจันทร์


จริยา นาคะเวช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


มณีรัตน์ ซาบซึ้งไพร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติกร


จุไรรัตน์ สมใจ
ครู คศ.2
  

ชนากานต์ คันธศิริ
ครู คศ.2

เบญจมาศ น้อยนาลุ่ม
ครู คศ.2
 

สุวรรณ แซ่อึ้ง
ครู ค.ศ.1

หนึ่งฤทัย พวงมณี
ผู้ดูแลเด็ก
 

กนกวรรณ แก้ววงค์
ผู้ดูแลเด็ก

นราธิป จันทร์เจิม
ผู้ดูแลเด็ก
 

สุมลตรา สาดสาน
ผู้ดูแลเด็ก


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย