จันทร์ 8 มีนาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


สุมาลี  เฉลิมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

กอบกุล  สุขเอี่ยม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
อุษา  ปัถวี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สุภมาส  เอราวัล
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
 
เฉลิมพล  เกตุสุริโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย