พฤหัสบดี 21 มกราคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

บุคลากรสำนักปลัด อบต.วังจันทร์
ณัฐพล  มาทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


ชนาภา  ธนะศรีนนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ณัฐศาสตร์  ช่อดอกไม้
นักป้องกันฯ ปฏิบัติการ
 
 

- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นยนาวุธ  แก้วสนิท
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


อินทิรา  แสงจันทสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วินัย  โล๊ะหนองลิ้น
พนักงานขับรถยนต์
 
เฉลิม  สามพ่วงบุญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ประทุมมาส  อุทัยน้อย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 

วันดี  แสนสวัสดิ์
แม่บ้าน
ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย