พุธ 3 มิถุนายน 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

บุคลากรสำนักปลัด อบต.วังจันทร์
ณัฐพล  มาทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


ชนาภา  ธนะศรีนนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ณัฐศาสตร์  ช่อดอกไม้
นักป้องกันฯ ปฏิบัติการ
 
ศุภานัน ขุนหมื่น เวชสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นยนาวุธ  แก้วสนิท
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
 

อินทิรา  แสงจันทสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วินัย  โล๊ะหนองลิ้น
พนักงานขับรถยนต์
 
เฉลิม  สามพ่วงบุญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ประทุมมาส  อุทัยน้อย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 

วันดี  แสนสวัสดิ์
แม่บ้าน
ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.วังจันทร์

แผนที่ท่องเที่ยวไทย