พุธ 26 มกราคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

บุคลากรสำนักปลัด อบต.วังจันทร์
ณัฐพล  มาทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


ชนาภา  ธนะศรีนนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ณัฐศาสตร์  ช่อดอกไม้
นักป้องกันฯ ปฏิบัติการ
 
 

- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นยนาวุธ  แก้วสนิท
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


อินทิรา  แสงจันทสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


วินัย  โล๊ะหนองลิ้น
พนักงานขับรถยนต์
 

เฉลิม  สามพ่วงบุญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ประทุมมาส  อุทัยน้อย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 

วันดี  แสนสวัสดิ์
แม่บ้าน


ไพรโรจน์  อินทร์จักร์
นักการ
ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์


สุรวัฒน์  อยู่เป็นสุข
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.วังจันทร์
โทร. 032-465110 ต่อ 20

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย