ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

บุคลากรสำนักปลัด อบต.วังจันทร์


 


ณัฐพล  มาทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
 


- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 

- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ณัฐศาสตร์  ช่อดอกไม้
นักป้องกันฯ ปฏิบัติการ
 
 

- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 
 
 


นยนาวุธ   แก้วสนิท
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน


อินทิรา แสงจันทสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

 


วินัย  โล๊ะหนองลิ้น
พนักงานขับรถยนต์
 

เฉลิม  สามพ่วงบุญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ประทุมมาส  อุทัยน้อย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 

ไพรโรจน์  อินทร์จักร์
นักการ
ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย