อังคาร 3 สิงหาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์นายกอบต. นายกอบต.


นายสมชาย  พรพิจิตรทรัพย์
นายก อบต.วังจันทร์

โทร 032-465110 ต่อ 22

 

 รองนายกอบต. รองนายกอบต.
นายเทียว  วีสม
รองนายกอบต.
โทร 032-465110 ต่อ 21
 
นายสรายุธ  อยู่คง
รองนายกอบต.
โทร 032-465110 ต่อ 21

 เลขานุการนายกอบต. เลขานุการนายกอบต.
นายอภิชัย  ทองจันทร์
เลขานุการนายกอบต.
โทร 032-465110 ต่อ 21

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย