อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์นายกอบต. นายกอบต.

นายสมชาย  พรพิจิตรทรัพย์
นายก อบต.วังจันทร์

 รองนายกอบต. รองนายกอบต.
นายเทียว  วีสม
รองนายกอบต.
 
นายสรายุธ  อยู่คง
รองนายกอบต.

 เลขานุการนายกอบต. เลขานุการนายกอบต.
นายอภิชัย  ทองจันทร์
เลขานุการนายกอบต.

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.วังจันทร์

แผนที่ท่องเที่ยวไทย