พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข้อมูลอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

มวลชนจัดตั้ง
       ลูกเสือชาวบ้าน 2  รุ่น 150  คน
       ไทยอาสาป้องกันชาติ -  รุ่น   -    คน
       กองหนุนเพื่อความมั่นคง (กนช.) 1  รุ่น   56  คน
       ตำรวจอาสา 1  รุ่น   40  คน
       อาสามัคร อปพร. 2  รุ่น   23  คน

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
     ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
       ทราย
       ลูกรัง

เส้นทางคมนาคมสำคัญ
       ทางหลวงสายเขื่อนเพชร-แก่งกระจาน

สถานที่สำคัญ
       องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
       สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านซ่อง-วังจันทร์ จำกัด
       หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 (นพค.13 สนภ.1 นทพ.)
       โรงพยาบาลแก่งกระจาน
       โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
       โรงเรียนบ้านซ่อง
       โรงเรียนบ้านหนองมะกอก
       โรงเรียนบ้านหนองสะแก
       โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด
       ทัณฑสถานเปิดเขากลิ้ง
       ศูนย์ควบคุมโรคฯ
       วัดวังจันต์บ้านซ่อง
       วัดหนองมะกอก

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์


สุรวัฒน์  อยู่เป็นสุข
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.วังจันทร์
โทร. 032-465110 ต่อ 20

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย