พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
       ธนาคาร   -  แห่ง
       สหกรณ์เครดิตยูเนียน   1  แห่ง
       โรงแรม   2  แห่ง
       ปั้มน้ำมันและก๊าซ 10  แห่ง
       โรงงานอุตสาหกรรม   -  แห่ง
       โรงสี   1  แห่ง


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์


สุรวัฒน์  อยู่เป็นสุข
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.วังจันทร์
โทร. 032-465110 ต่อ 20

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย