อาทิตย์ 5 กรกฏาคม 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

Attachments:
Download this file (1.หน้าปกตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์.pdf)1.หน้าปกตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์.pdf[ ]214 Kb
Download this file (10.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562.pdf)10.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562.pdf[ ]1210 Kb
Download this file (11.รายงานประมาณการรายรับ.pdf)11.รายงานประมาณการรายรับ.pdf[ ]80 Kb
Download this file (12.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมา.pdf)12.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมา.pdf[ ]69 Kb
Download this file (13.รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf)13.รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf[ ]294 Kb
Download this file (14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf)14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf[ ]146 Kb
Download this file (15.รายละเอียดร่ายจ่าย.pdf)15.รายละเอียดร่ายจ่าย.pdf[ ]196 Kb
Download this file (2.ประกาศ.pdf)2.ประกาศ.pdf[ ]619 Kb
Download this file (3.คำแถลง.pdf)3.คำแถลง.pdf[ ]54 Kb
Download this file (4.คำแถลง รายละเอียดคำแถลง.pdf)4.คำแถลง รายละเอียดคำแถลง.pdf[ ]64 Kb
Download this file (5.คำแถลง  รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf)5.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf[ ]65 Kb
Download this file (6.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf)6.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf[ ]55 Kb
Download this file (7.บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf)7.บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf[ ]76 Kb
Download this file (8.บันทึกหลักการและเหตุผล  รายละเอียดบันทึก.pdf)8.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึก.pdf[ ]64 Kb
Download this file (9.บันทึกหลักการและเหตุผล  รายละเอียดบันทึก.pdf)9.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึก.pdf[ ]77 Kb

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.วังจันทร์

แผนที่ท่องเที่ยวไทย